9 października 2016 r.  godz. 11.00 sala WOK „Hutnik” „Syberia, przyroda, zesłańcy….” – spotkanie z podróżnikiem Piotrem Maciejukiem.

5 października 2016 r. – „Rozważania o sztuce rządzenia” – wykład inauguracyjny doc. Henryka Goryszewskiego
19 października 2016 r. godz. 11.00 – „Islam” – wykład prof. Stanisława Zakrzewskiego
26 października 2016 r. – wyjazd do Pułtuska do Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na wykład „Religia i tradycja w rodzinach koreańskich” . Wyjazd o godz. 16.00 pod WOK „Hutnik”.

Prosimy wpisywać się na listę obecności.

Serdeczne podziękowania Darczyńcom, którzy w 2016 r wspomogli finansowo działalność Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wdzięczni jesteśmy:

  • panu Sławomirowi Chmielak – prezesowi Banku Spółdzielczego (ul. Kościuszki 5)
  • państwu Halinie i Romanowi Dryll – magistrom farmacji apteki -m ul. 11 Listopada 2
  • panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu – nadleśniczemu Nadleśnictwa Wyszków
  • pani Dorocie Smółkowskiej – kierownikowi apteki „Wera” – ul. Sowińskiego 63
  • pani Jadwidze Tofel – prezesowi PSS – Wyszków
  • panu Jerzemu Żołyniak – prezesowi Huty Szkła ‚ Ardagh Gloup” – Wyszków ul. Zakolejowa 23

Szanowni Słuchacze Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!
– informujemy o walnym zebraniu i wykładzie nt; „Rozważania o sztuce rządzenia”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 5 października 2016 r. o godz. 10.00 w Wyszkowskim Ośrodku Kultury.

Prosimy o przygotowanie kandydatów do nowego zarządu.
Pozdrawiamy
Zarząd WUTW 12.09.2016 r.

8 czerwca 2016r., godz. 15:30-19:00 – Kurs z Pierwszej Pomocy w Gimnazjum Nr 2 prowadzi pani Grażyna Borkowska

15 czerwca 2016 r., godz. 11.00, Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik, wykład ogólny pt. „Krzemieniec-domowa ojczyzna Juliusza Słowackiego” poprowadzi pan Waldemar Smaszcz oraz wystąpienie koordynatora Danuty Laskowskiej, która przedstawi sprawozdanie merytoryczne z pracy Stowarzyszenia za rok 2015 r.

22 czerwca 2016r., godz. 11.00, Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik, zakończenie Roku Akademickiego 2015/2016 oraz podsumowanie działalności Koła Turystycznego „Białe Kruki”- „Świat przyrody
w odbiorze człowieka”- prezentacja multimedialna Jerzego Sitka

22 czerwca 2016r., godz. 16.00 wyjazd do Pułtuska na wykład lekarza kardiologa.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Wyszków: Wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymało grant w wysokosci 7000 zł.