8 czerwca 2016r., godz. 15:30-19:00 – Kurs z Pierwszej Pomocy w Gimnazjum Nr 2 prowadzi pani Grażyna Borkowska

15 czerwca 2016 r., godz. 11.00, Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik, wykład ogólny pt. „Krzemieniec-domowa ojczyzna Juliusza Słowackiego” poprowadzi pan Waldemar Smaszcz oraz wystąpienie koordynatora Danuty Laskowskiej, która przedstawi sprawozdanie merytoryczne z pracy Stowarzyszenia za rok 2015 r.

22 czerwca 2016r., godz. 11.00, Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik, zakończenie Roku Akademickiego 2015/2016 oraz podsumowanie działalności Koła Turystycznego „Białe Kruki”- „Świat przyrody
w odbiorze człowieka”- prezentacja multimedialna Jerzego Sitka

22 czerwca 2016r., godz. 16.00 wyjazd do Pułtuska na wykład lekarza kardiologa.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Wyszków: Wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymało grant w wysokosci 7000 zł.

04 maja 2016 r., godz. 11:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny pt. „Izreal – turystyczna Ziemia obiecana? Kraj – Ziemia święta dla 3 religii – dlaczego i gdzie? Ale czy Izrael to tylko miejsca święte czy jednak także enklawy wypoczynku? Jaki jest współczesny Izrael?” wygłosi Pan Piotr Kociszewski

Po wykładzie spotkanie integracyjne słuchaczy Europejskiego Uniwersytetu II i III Wieku z Warszawy oraz naszego Uniwersytetu.

07 maja 2016 r., godz. 10:00 IV Ogólnopolski Marsz Nordic Walking UTW. Spotkanie wszystkich zainteresowanych na parkingu przy armacie. Po wspólnym przejściu do Fidestu zapraszamy na piknik integracyjny.

18 maja 2016 r., godz. 16:00 Wyjazd na wykład na Akademię Humanistyczną w Pułtusku. Wyjazd spod Hutnika godz. 16:00

31 maja 2016 r., godz. 11:00 Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny pt. „Nawyki dobrego odżywiania – walka z otyłością” poprowadzi pani  Aleksandra Bąk.

09 kwietnia 2016 r., g. 19:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, w cyklu „Salonik z kulturą” pieśni Jacka Kaczmarskiego

13 kwietnia 2016 r., g. 11:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny pt. „Czy Mieszko był I – czyli zagadki dotyczące naszego pierwszego władcy” wygłosi pan Daniel Sukniewicz

25 kwietnia 2016 r. godz. 9:00, wyjazd na basen termalny do Mszczonowa – ODWOŁANY!

27 kwietnia 2016 r., godz. 14:00, wyjazd do Matecznika Mazowsza w Otrębusach na spektakl pt. „Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale”

27 kwietnia 2016 r., g. 15:00, wykład na Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Wyjazd spod Hutnika o g. 16:00 – ODWOŁANY!

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wszystkich chętnych słuchaczy zapraszamy do udziału w zajęciach z języka angielskiego, które odbywają się w WOK HUTNIK, sala nr 12 w dniach:

PONIEDZIAŁEK, GODZ. 10:00-11:00

PIĄTEK, GODZ. 11:00-12:00

 

Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) funkcjonujący od 2010 r. pod patronatem naukowym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ma swoją siedzibę w Wyszkowskim Ośrodku Kultury HUTNIK przy ul. Prostej 7.

Słuchacze WUTW przyjęli do pracy motto: „Mądrość jest pełnią szczęścia.”. Słowa Zbigniewa Herberta inspirują do ambitnych form spędzania wolnego czasu. Są to:

 • wykłady z wielu dziedzin nauki,
 • edukacja kulturalna poprzez udział w spektaklach teatralnych w różnych warszawskich teatrach,
 • koncerty muzyczne,
 • spotkania z ciekawymi, inspirujacymi ludźmi odsłaniającymi nam kulisy pracy w radio, telewizji, polityce,
 • próby publikcji własnej twórczości przy współpracy z Centrum Kultury Języka Polskiego Akademii Humanistycznej w Pułtusku

Ponadto:

 • wędrowki po okolicach w ramach klubu podróżnika „Białe kruki”
 • wycieczki po Polsce
 • nauka języka angielskiego
 • gimnastyka rekreacyjna
 • gimnastyka w basenie

Bogactwo i różnorodność form spędzania wolnego czasu zawdzięczamy wolontariuszom:

Pani Danucie Laskowskiej – koordynatorowi WUTW

Panu Jerzemu Sitkowi i Pani Jadwidze Mróz – organizatorom wypraw i wyjazdów w ramach klubu podróżnika „Białe kruki”

Pozostałe zajęcia prowadzą:

Grażyna Bieniawska – lektor języka angielskiego

Pan Adam Juszczyński – ratownik wodny

Pani Halina Kowalczyk – organizator gimnastyki rekreacyjnej

Od marca br.- po wygaśnięciu kadencji pierwszego Zarządu – funkcjonują nowowybrane władze Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd WUTW:

Barbara Koźliczak – prezes

Danuta Groszyk – skarbnik

Jadwiga Mróz – członek Zarządu

Maria Ugniewska – członek Zarządu

Władysław Jasiński – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Jesionkowski – przewodniczący

Wiesława Wróbel – wiceprzewodnicząca

Alicja Muszyńska – sekretarz

 

Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest niezależnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Utrzymuje się w dużej mierze z regularnie opłacanych składek członkowskich słuchaczy. Dzięki szerokiej działalności i otwartości od początku swego istnienia zabiegał o wsparcie zewnętrzne.

W gronie naszych stałych darczyńcow znaleźli się:

Burmistrz Wyszkowa Pan Grzegorz Nowosielski

Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Wyszkowie

Nadleśnictwo Wyszków

ARDAGH GLASS S.A. Oddział Wyszków

WUTW prowadzi stałą współpracę z:

 • Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury HUTNIK
 • Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Wyszkowie
 • Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Wyszków
 • Radą Seniorów przy Urzędzie Gminy Wyszków
 • Sejmikiem Województwa Mazowieckiego

Wszystkim osobom tworzącym, współtworzącym i odpowiedzialnym za funkcjonowanie Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku składamy z serca płynące serdeczne podziękowania!

 

02 marca 2016 r., g. 11:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny pt. „O Kobietach – muzach artystów” wygłosi pan Igor Pogorzelski

15 marca 2015 r., g. 15:00, wykład na Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Wyjazd spod Hutnika o g. 16:00

30 marca 2016 r., g. 11:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny i warsztaty pt. „Informacja, komentarz, publikacja. Jak je odczytać? Jak napisać?” poprowadzi Pani Zuzanna Dąbrowska

 

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wszystkich chętnych słuchaczy zapraszamy na udziału w zajęciach z języka angielskiego, które odbywają się w WOK HUTNIK, sala nr 12 w dniach:

PONIEDZIAŁEK, GODZ. 10:00-11:00

PIĄTEK, GODZ. 11:00-12:00

 

 

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Poniedziałek, godz. 10:00-11:00,

Piątek, godz. 11:00-12:00.

Zajęcia prowadzi pani Grażyna Bieniawska. Lekcje odbywają się w Wyszkowskim Ośrodku Kultury HUTNIK, sala nr 12 na I piętrze.

17 lutego 2016 r., godz. 11:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny nt. Komputer dawniej i dziś, wygłosi Pan Marian Bucoń.

Zebranie Stowarzyszenia, wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostało przełożone na 2 marca!

19 lutego 2016 r., godz. 18:00 Miejsko-Gminna Biblioteka w Wyszkowie, TAJEMNICA JEDNEJ IKONY, Finisaż wystawy połaczony z pokazem ikon i wykładem Ewy Zalewskiej

25 lutego 2016 r., Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wyjazd na wykład o godz.16:00 spod Hutnika

26 lutego 2016 r.,godz. 18:00, Miejsko-Gminna Biblioteka w Wyszkowie, KRESY-SYBERIA, LOSY POLAKÓW w twórczości Wieslawa Helaka.