Miło nam poinformować, że projekt pt. „Czas trzeba mądrze wykorzystać – rozwój oferty edukacyjnej dla seniorów w powiecie wyszkowskim” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Dotarła do nas wiadomość, że nasza oferta została oceniona pozytywnie zarówno formalnie jak i merytorycznie. „Wysoka ocena merytoryczna oferty pozwoliła na zakwalifikowanie projektu do grona wniosków, które otrzymają dofinansowanie.” Treść całego zawiadomienia poniżej.

Więcej »