6 lutego 2013 (środa) godz. 10.00

1. Wyszków i ziemia wyszkowska – ciekawostki historyczne

Ireneusz Elward

2. O wyszkowskich rodzinach i osobach, które chlubnie, na trwałe zapisały się w historii miasta i gminy Wyszków. Cz. 2

Piotr Pochocki

13 lutego 2013 (środa) godz. 10.00

1. Sam czy samotny we współczesnym świecie

Andrzej Komorowski

MIEJSCE:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkowie, Wyszków, ul. Sowińskiego 80

21 lutego 2013 (czwartek) godz. 16.00

1. Wyjazd do Pułtuska na zjazd uniwersytetu III wieku w Pułtusku (sprzed WOK Hutnik)

Spotkanie ze Starostą Powiatu Pułtuskiego Markiem Woroniewskim 

Zjazd odbył się w środę, 9 stycznia. Tradycyjnie rozpoczął go koordynator WUTW Artur Laskowski, witając słuchaczy i zaproszonych gości z ŚDS SOTERIA, przybyłych pod opieką kierownika ośrodka Hanny Wargockiej.

Pierwszy wykład  pt. „Choroby psychiczne i chorzy psychicznie w społeczeństwie” wygłosił Marcin Sękowski, psycholog  związany z ŚDS SOTERIA w Wyszkowie. Badania statystyczne CBOS-u wykazują bardzo wysoki  (67%) współczynnik negatywnej postawy społeczeństwa do chorych , dotkniętych chorobą psychiczną . Na domiar złego istnieją duże ograniczenia strukturalne: skąpa baza, brak wykwalifikowanej kadry, a przede wszystkim niewystarczające środki finansowe.

Statystyka 2006 roku wykazała, iż z pomocy psychologiczno- psychiatrycznej skorzystało tylko 4% ogółu społeczeństwa. Ten wskaźnik zapewne nie jest wiarygodny dla reprezentacyjności ogół chorujących z uwagi na to, że ludzie dotknięci chorobą i ich rodziny w dużej mierze ukrywają fakt istnienia choroby z uwagi na lęk przed wykluczeniem społecznym.

Po krótkiej przerwie następny wykład pt. „ Rodzaje pamięci i sposoby usprawnienia jej trwałości” wygłosiła Katarzyna Borowska, która po zakończonym wykładzie poddała słuchaczy krótkim testom na odtwarzanie danych zakodowanych w naszej pamięci. Pierwszym testem było zadane przez wykładowcę pytanie o treści  „ile sztalug stoi na holu na parterze i co przedstawia sztaluga przy windzie”. Padały odpowiedzi zbliżone do prawdy, ale zdobywcą nagrody książkowej za 100% funkcjonalność  pamięci, został nasz sympatyczny kolega Stasio Mróz.

Drugi test polegał na przeczytaniu napisanych na kartce wyrazów i ponownym ich napisaniu  na odwrocie otrzymanej od lektora kartce. Uczestnicy testu, którzy uzyskali największą ilość punktów zostali także nagrodzeni książkami. Proponowana przez panią Katarzynę Borowską książka „Trening Pamięci” Przemysława Bąbela i Agnieszki Baran, zapewne znajdzie się na półkach wielu słuchaczy.

9 stycznia 2013 (środa) godz. 10.00

1. O pamięci warto pamiętać. Wykład o rodzajach pamięci i sposobach usprawniania jej trwałości

Katarzyna Borowska

2. Choroby psychiczne i chorzy psychicznie w społeczeństwie

Sękowski Marcin, SOTERIA

16 stycznia 2013 (środa) godz. 10.00

1. Wpływ mediów na kształtowanie opinii publicznej

Zuzanna Dąbrowska

2. Jak ubezpieczeni mogą bronić swoich praw?

Mariusz Denisiuk

MIEJSCE:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkowie, Wyszków, ul. Sowińskiego 80

24 stycznia 2013 (czwartek) godz. 16.00

1. Wyjazd do Pułtuska na zjazd uniwersytetu III wieku w Pułtusku (sprzed WOK Hutnik)

Spotkanie z Andrzejem Zaniewskim, pisarzem, autorem książki pt. „Szczur” 

28 grudnia odbył się ostatni zjazd uczestników WUTW, w którym uczestniczyli także zaproszeni goście UTW z Pułtuska.

Uczestników zjazdu przywitał koordynator WUTW pan Artur Laskowski, który przedstawił program zjazdu i zaproszonych wykładowców. Pierwszy wykład pt. „ Żyj zdrowo, lecz się odpowiedzialnie” wygłosił  znakomity mówca dr.n. med. Jacek Putz. Kwiecisty i dowcipny język mówcy wprowadził słuchaczy w dobry nastrój mimo powagi tematycznej.

Przerwę przed drugim wykładem, wypełniły wzajemne życzenia noworoczne składane przy lampce szampana i  wspólnie śpiewanych kolędach. Śpiewającym akompaniowała na akordeonie pani Halina Greloch – kierownik muzyczny zespołu „Wrzos”,  funkcjonującego przy Domu Kultury „Hutnik” w  Wyszkowie.

Uczestnicy zjazdu,  pokrzepieni życzeniami  pomyślności na nowy 2013 rok wysłuchali drugiego wykładu pt „ Uwodzicielski czar kina” wygłoszony pana Piotra Płochockiego, młodego pasjonata filmu i kina, który potrafi zarazić swoją pasją, a także wciągnąć uczestników do ożywionej dyskusji po zakończonym wykładzie.

Jesteśmy przekonani, iż kolejne zjazdy uniwersyteckie w 2013 roku będą także ciekawe i satysfakcjonujące naszych słuchaczy.