kwietnia 2013 (czwartek) godz. 09.00

Wyjazd do Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych sprzed WOK „Hutnik”

 

7 kwietnia 2013 (niedziela) godz. 17.00

Spotkanie z piosenką francuską – Iris Munos. Dla słuchaczy WUTW wstęp gratis (na podstawie legitymacji).

 

10 kwietnia 2013 (środa) godz. 10.00

Współcześni szamani wpędzają w kłopoty (zastawiają sidła na) seniorów – jak nie dać się oszukać?

Jacek Pawłowski, dziennikarz

 

17 kwietnia 2013 (środa) godz. 10.00

Czy płeć ma znaczenie? Kobieta i mężczyzna w komunikowaniu się

Eugeniusz Nowicki

 

MIEJSCE ZJAZDÓW:

Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik, Wyszków, ul. Prosta 7

 

25 kwietnia 2013 (czwartek) godz. 16.00

Wyjazd do Pułtuska na zjazd uniwersytetu III wieku w Pułtusku (sprzed WOK Hutnik) na wykład pt. Problemy komunikowania się człowieka z człowiekiem (prof. Beata Nowakowska, językoznawca)