7 maja, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, g. 12.00-14.00, warsztat „Świadomość Szczęśliwego Życia” prowadzi Daria Galant

8 maja, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkowie, g. 19.00 „Przyjmij, Panie ten podziw”, wieczór dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II

15 maja, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, g. 11.00, wykład ogólny nt. „Kobieta, mężczyzna, rodzina w krajach starożytnych: Egipt, Sumer, Babilonia, Asyria,Grecja, Rzym” wygłosi dr Joanna Popielska-Grzybowska

oraz spotkanie z dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Wyszkowie

26 maja,  Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, g. 18.00, Dyskusyjny Klub Filmowy prowadzi Piotr Płochocki

29 maja, Wyjazd do Pułtuska: spacer i zwiedzanie z przewodnikiem oraz wykład na Akademii Humanistycznej.Wyjazd spod HUTNIKA, godz. 13.30. Wykład nt. poezji Jana Pawła II poprowadzi pan Waldemar Smaszcz

02 kwietnia, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkowie, g. 12.00-14.00, warsztat „Świadomość Szczęśliwego Życia” prowadzi Daria Galant

06 kwietnia, Kościół św. Wojciecha w Wyszkowie, g.19.00, Nadzwyczajny Koncert Oratoryjny ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II IN MEMORIAM

10 kwietnia, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, g. 11.00-12.30, wykład pt. „Potrzeby żywieniowe osób w podeszłym wieku ” wygłosi Ewelina Estkowska, dietetyk

13 kwietnia, wyjazd do Łysysch na obchody Kurpiowskiej Niedzieli Palmowej, wyjazd spod HUTNIKA, godz. 8.30

22 kwietnia, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, g. 18.00, Dyskusyjny Klub Filmowy, prowadzi Piotr Płochocki

24 kwietnia, Wycieczka do Krasnego oraz wykład na Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wyjazd spod HUTNIKA, godz. 12.00

25 kwietnia, Teatr Żydowski, Warszawa, spektakl „Kamienica na Nalewkach”, wyjazd spod HUTNIKA, godz. 17.00