7 września, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Siercu, impreza plenerowa „Wykopki w skansenie”, wyjazd spod Hutnika g.8.00, przewidywany powrót ok. g. 17.00 (udział we Mszy św. jest zapewniony podczas wyjazdu)

24 września, Wyjazd na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną Olsztyn-Grunwald, wyjazd spod Hutnika g. 6.15, przewidywany powrót ok. g. 20.00