09 kwietnia 2016 r., g. 19:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, w cyklu „Salonik z kulturą” pieśni Jacka Kaczmarskiego

13 kwietnia 2016 r., g. 11:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny pt. „Czy Mieszko był I – czyli zagadki dotyczące naszego pierwszego władcy” wygłosi pan Daniel Sukniewicz

25 kwietnia 2016 r. godz. 9:00, wyjazd na basen termalny do Mszczonowa – ODWOŁANY!

27 kwietnia 2016 r., godz. 14:00, wyjazd do Matecznika Mazowsza w Otrębusach na spektakl pt. „Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale”

27 kwietnia 2016 r., g. 15:00, wykład na Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Wyjazd spod Hutnika o g. 16:00 – ODWOŁANY!

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wszystkich chętnych słuchaczy zapraszamy do udziału w zajęciach z języka angielskiego, które odbywają się w WOK HUTNIK, sala nr 12 w dniach:

PONIEDZIAŁEK, GODZ. 10:00-11:00

PIĄTEK, GODZ. 11:00-12:00

 

Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) funkcjonujący od 2010 r. pod patronatem naukowym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ma swoją siedzibę w Wyszkowskim Ośrodku Kultury HUTNIK przy ul. Prostej 7.

Słuchacze WUTW przyjęli do pracy motto: „Mądrość jest pełnią szczęścia.”. Słowa Zbigniewa Herberta inspirują do ambitnych form spędzania wolnego czasu. Są to:

 • wykłady z wielu dziedzin nauki,
 • edukacja kulturalna poprzez udział w spektaklach teatralnych w różnych warszawskich teatrach,
 • koncerty muzyczne,
 • spotkania z ciekawymi, inspirujacymi ludźmi odsłaniającymi nam kulisy pracy w radio, telewizji, polityce,
 • próby publikcji własnej twórczości przy współpracy z Centrum Kultury Języka Polskiego Akademii Humanistycznej w Pułtusku

Ponadto:

 • wędrowki po okolicach w ramach klubu podróżnika „Białe kruki”
 • wycieczki po Polsce
 • nauka języka angielskiego
 • gimnastyka rekreacyjna
 • gimnastyka w basenie

Bogactwo i różnorodność form spędzania wolnego czasu zawdzięczamy wolontariuszom:

Pani Danucie Laskowskiej – koordynatorowi WUTW

Panu Jerzemu Sitkowi i Pani Jadwidze Mróz – organizatorom wypraw i wyjazdów w ramach klubu podróżnika „Białe kruki”

Pozostałe zajęcia prowadzą:

Grażyna Bieniawska – lektor języka angielskiego

Pan Adam Juszczyński – ratownik wodny

Pani Halina Kowalczyk – organizator gimnastyki rekreacyjnej

Od marca br.- po wygaśnięciu kadencji pierwszego Zarządu – funkcjonują nowowybrane władze Stowarzyszenia w następującym składzie:

Zarząd WUTW:

Barbara Koźliczak – prezes

Danuta Groszyk – skarbnik

Jadwiga Mróz – członek Zarządu

Maria Ugniewska – członek Zarządu

Władysław Jasiński – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Jesionkowski – przewodniczący

Wiesława Wróbel – wiceprzewodnicząca

Alicja Muszyńska – sekretarz

 

Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest niezależnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Utrzymuje się w dużej mierze z regularnie opłacanych składek członkowskich słuchaczy. Dzięki szerokiej działalności i otwartości od początku swego istnienia zabiegał o wsparcie zewnętrzne.

W gronie naszych stałych darczyńcow znaleźli się:

Burmistrz Wyszkowa Pan Grzegorz Nowosielski

Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Wyszkowie

Nadleśnictwo Wyszków

ARDAGH GLASS S.A. Oddział Wyszków

WUTW prowadzi stałą współpracę z:

 • Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury HUTNIK
 • Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Wyszkowie
 • Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Wyszków
 • Radą Seniorów przy Urzędzie Gminy Wyszków
 • Sejmikiem Województwa Mazowieckiego

Wszystkim osobom tworzącym, współtworzącym i odpowiedzialnym za funkcjonowanie Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku składamy z serca płynące serdeczne podziękowania!

 

02 marca 2016 r., g. 11:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny pt. „O Kobietach – muzach artystów” wygłosi pan Igor Pogorzelski

15 marca 2015 r., g. 15:00, wykład na Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Wyjazd spod Hutnika o g. 16:00

30 marca 2016 r., g. 11:00, Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK, wykład ogólny i warsztaty pt. „Informacja, komentarz, publikacja. Jak je odczytać? Jak napisać?” poprowadzi Pani Zuzanna Dąbrowska

 

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wszystkich chętnych słuchaczy zapraszamy na udziału w zajęciach z języka angielskiego, które odbywają się w WOK HUTNIK, sala nr 12 w dniach:

PONIEDZIAŁEK, GODZ. 10:00-11:00

PIĄTEK, GODZ. 11:00-12:00