8 czerwca 2016r., godz. 15:30-19:00 – Kurs z Pierwszej Pomocy w Gimnazjum Nr 2 prowadzi pani Grażyna Borkowska

15 czerwca 2016 r., godz. 11.00, Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik, wykład ogólny pt. „Krzemieniec-domowa ojczyzna Juliusza Słowackiego” poprowadzi pan Waldemar Smaszcz oraz wystąpienie koordynatora Danuty Laskowskiej, która przedstawi sprawozdanie merytoryczne z pracy Stowarzyszenia za rok 2015 r.

22 czerwca 2016r., godz. 11.00, Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik, zakończenie Roku Akademickiego 2015/2016 oraz podsumowanie działalności Koła Turystycznego „Białe Kruki”- „Świat przyrody
w odbiorze człowieka”- prezentacja multimedialna Jerzego Sitka

22 czerwca 2016r., godz. 16.00 wyjazd do Pułtuska na wykład lekarza kardiologa.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Wyszków: Wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymało grant w wysokosci 7000 zł.