5 października 2016 r. – „Rozważania o sztuce rządzenia” – wykład inauguracyjny doc. Henryka Goryszewskiego
19 października 2016 r. godz. 11.00 – „Islam” – wykład prof. Stanisława Zakrzewskiego
26 października 2016 r. – wyjazd do Pułtuska do Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na wykład „Religia i tradycja w rodzinach koreańskich” . Wyjazd o godz. 16.00 pod WOK „Hutnik”.

Prosimy wpisywać się na listę obecności.