14 marca – wyjazd do Teatru Komedia na spektakl „Interes życia”  spod Hutnika o godz. 17.00, koszt 45 zł.

Prosimy o wpłaty do 15-go lutego włącznie.

15 marca   godz. 11.00  – wykład  pt. „Nikifor – genialny artysta naiwny”  zaprezentowany przez               mgr Jadwigę Migdał.

Na wykładzie będziemy gościć słuchaczy Radzymińskiego Uniwersytetu Otwartego, prowadzonego przez Pana Artura Laskowskiego.

22 marca – godz.11.oo – WOK HUTNIK – seans filmowy pt. „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”.

29 marca – Akademia Humanistyczna w Pułtusku – wykład dr Grzegorza Wiśniewskiego pt. „Kultura Polski w Rosji”

Wyjazd spod Hutnika o godz. 16.oo.

10 lutego – przypominamy, wyjazd do Warszawy spod Hutnika o godz. 7.00 (zwiedzanie Teatru Wielkiego                      i Stadionu)

15 lutego godz.  11.00

– wykład i film „Bałtycki poker. W co gra Putin” przygotowane przez Panią Sandrę Użule –  Fons,

historyka i dziennikarkę

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WUTW,   na którym będzie dokonany wybór

nowego  Członka  Zarządu. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia składu Zarządu.

22 lutego – Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wyjazd na wykład „Gody, Nowy Rok, Karnawał” , o godz. 16.00

spod Hutnika