Zarząd i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie dziękują darczyńcom, którzy w 2017 roku wsparli działania Uniwersytetu, a są to :

  1. Nadleśnictwo Wyszków -nadleśniczy Wojciech Kwiatkowski
  2. Firma WOLIS – Wojciech Lisiecki
  3. Kancelaria Notarialna Aneta Stańczak

a także dyrektorowi WOK „Hutnik” panu Mariuszowi Kowalskiemu za wspieranie Uniwersytetu i udostępnianie sal.

8 listopada, godz. 11.oo – WOK Hutnik, wykład Jolanty Szwalbe pt. „Rozwijaj się póki sił i czasu”

17 listopada – wyjazd do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Lepiej już było…”. Bilety w cenie 55 zł,

wpłata do dnia 8 listopada włącznie! Zbiórka o godz. 17.oo przy WOK Hutnik.

29 listopada – wyjazd do Akademii Humanistycznej w Pułtusku na wykład pt.”Czy grozi światu wojna?”

Zbiórka o godz. 16.oo przy WOK Hutnik.

11 grudnia, godz. 12.30 – WOK Hutnik, widowisko Rewii Dziecięcej „Sylaba” pt. „SnoW way”. Bilety w cenie 10 zł.

do obioru  8 listopada podczas spotkania na wykładzie.