6. czerwca – zakończenie Roku Akademickiego na Wyszkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku :
– wykład prof. Tomasza Boreckiego pt.”Las w literaturze”,
– Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
– ognisko.
Zbiórka wyjazdowa o godz. 10.oo przy WOK Hutnik.

20. czerwca – wykład i zakończenie Roku Akademickiego w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zbiórka wyjazdowa o godz.16.oo przy WOK Hutnik.

Z M I A N A T E R M I N U na:
19. września – wycieczka „Świętokrzyskie…”. W programie:
– Zagnańsk: dąb Bartek,
– Oblęgorek: Muzeum H.Sienkiewicza
– Kielce: Kadzielnia Rezerwat geologiczno-przyrodniczy, Wzgórze Katedralne, Muzeum
Narodowe z ogrodami, Aleja Sław, spacer po Parku Miejskim.

Wpisowe 40 zł. Zbiórka wyjazdowa przy WOK Hutnik o godz. 6.oo. Przystanek na Polonezie.