Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jesienią 2010 roku przy Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Naszym patronem naukowym jest Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W kwietniu 2012 roku Uniwersytet zyskał osobowość prawną – stał się stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS.

Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku stworzył seniorom wyjątkową, unikalną i kompleksową ofertę twórczego, aktywnego pożytkowania czasu. Ponad 50 seniorom regularnie uczestniczącym w wykładach dał możliwość samorealizacji i twórczego rozwoju.

Rozpoczynany rok akademicki będzie pierwszym realizowanym przez nowo utworzone Stowarzyszenie, przy czym podtrzymana zostaje współpraca z ośrodkiem kultury. Naszym nowym dobroczyńcą staje się Parafia św. Idziego, w której gościnnych progach odbywać się będą wykłady do czasu zakończenia remontu ośrodka kultury.

Naszym pierwszym sponsorem został wyszkowski oddział firmy Ardagh GlassWyszków SA. We wrześniu 2012 roku złożyliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie działalności Uniwersytetu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zabiegamy też o wsparcie samorządu. Wierzymy, że wspólnym staraniem uda nam się wzmocnić i rozwinąć to bardzo ważne i potrzebne wyszkowskim seniorom przedsięwzięcie.

Zarząd Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku