9. stycznia – wyjazd do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej na przedstawienie operowe Stanisława Moniuszki pt.”Straszny Dwór”.

Koszt 100 zł. Zbiórka wyjazdowa przy WOK Hutnik o godz.16.30. Przystanek na Polonezie.

 

15. stycznia, godz.11.oo – WOK Hutnik – wykład p.Ireny Duchowskiej pt.”Polacy na Żmudzi”.

 

29.stycznia – wyjazd na wykład do Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zbiórka wyjazdowa o godz. 16.oo przy WOK Hutnik.

 

5. grudnia – wyjazd do Teatru Polskiego na spektakl pt.”Żołnierz Królowej Madagaskaru”. Koszt 55 zł. Zbiórka przy WOK Hutnik o godz. 16.45. Przystanek na Polonezie.

11. grudnia , godz.10.oo, WOK Hutnik – Wykład Pana Waldemara Smaszcza pt.”Pan maluczkim objawia, czego wielkim odmawia”

(Kolędy – perły najpiękniejszej naszej tradycji duchowej).

Po wykładzie spotkanie opłatkowe.

13.listopada, godz. 11.oo, WOK Hutnik – Wykład Pani Urszuli Kowalczuk pt.”Konizmy – czyli jak koń opanował język polski”.

 

27.listopada – wyjazd do Akademii Humanistycznej w Pułtusku na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. Zbiórka wyjazdowa

przy WOK Hutnik o godz.16.oo.

1października, godz. 11.oo,  WOK Hutnik  –  uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego.

Wykład Pani Marleny Chodkowskiej pt.”Życie w Pełni… dostępne w każdym wieku”.

23 października – rozpoczęcie roku akademickiego i wykład na Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zbiórka wyjazdowa przy WOK Hutnik o godz. 16.oo.

25 września– wycieczka do Żyrardowa – miasta lnem tkanego i Zespołu Pałacowo-Parkowego z kolekcją obrazów Józefa Chełmońskiego w Radziejowicach.

Wpisowe 30 zł. Zbiórka wyjazdowa przy WOK Hutnik o godz. 7.30. Przystanek na Polonezie i w Lucynowie.